Styrelsen

Uddevalla Skateboardförenings styrelse består av dessa grymma personer

Ordförande Simon Wingård, 0700 82 38 17

Vice Ordförande, David Lindeskär, 070 199 47 32

Kassör Gustav Ljungberg, 070 414 70 96

Sekreterare
Fredrik Lundqvist
070 392 67 72

Ledamot, Pernilla Ludvigsson, 070 170 91 71