Föreningens Historia

Det började med att några människor träffades på Oljebergets aktivitetspark i samband med att den öppnades i Juni 2019. Snart dök idén upp om att starta en förening för att tillsammans kunna vara med och bygga vidare på det fina som skateboardåkningen förde med sig. Mitt under rådande pandemi under maj månad 2020 startades Uddevalla skateboardförening.

Följande står i föreningens stadgar

§1 Föreningens syfte

Att främja skateboardåkning samt den lokala skateboardkulturen, dess olika discipliner och utövare. Att driva inomhushall samt utveckla befinliga utomhusskateparker och skapa nya platser för skateboardåkning.

§2 Föreningens värdegrund

Föreningens verksamhet

  • ska vara drogfri och motverka all form av diskriminering
  • ska verka för jämställdhet mellan könen
  • ska värna om alla människors lika värde

Med detta som grund så har en spännande plattform skapats för barn, ungdomar, familjer och medelålders människor i Uddevalla med omnejd.

Historiska Skatespots i Uddevalla

Inomhushallar

Det har funnits tre olika skatehallar i Uddevalla genom åren, den första låg på Bastionsgatan i gamla slakthuset. De andra två hallarna låg på ungefär samma adress på Junogatan och drevs av Extremsportföreningen i Uddevalla .

Ramper

Idag finns en skateboardramp på Tureborg. Tidgare har det stått ramper där Källdalsskolan nu är byggd. Vid Boxhult/Hovhult intill dirt-trackbanan fanns under en tid en vertramp.

Parker / Ytor

I Ljungskile finns sedan några år en mindre skatepark intill fritidsgården. I Uddevalla vid Oljeberget ovanför Svenskholmen ligger idag aktivitetsparken som har en plan asfalts yta och ett några quarterpipes i olika storlekar.

M. Jönsson i en air